วันเสาร์ที่ 24 ม.ค. 58 เวลา 08.30-12.00 น. ถ่ายทอดเสียง เรื่อง อานิสงค์ของการสวดมนต์


จำนวนผู้ชม: 2145    วันที่โพสต์: 13 มกราคม 2558 เวลา 14:00 น.
Facebook

 

วันเสาร์ที่ 24 ม.ค. 58 เวลา 08.30-12.00 น. ถ่ายทอดเสียง เรื่อง อานิสงค์ของการสวดมนต์ ณ ห้องกรรมาธิการหมายเลข 306-308 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร

รับชมย้อนหลังท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา