วันอาทิตย์ที่ิ 15 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดเสียง เรื่อง สานพลังนักธุรกิจในการมีส่วนร่วม ต่อการยกร่าง รธน.


จำนวนผู้ชม: 1511    วันที่โพสต์: 12 มีนาคม 2558 เวลา 13:30 น.
Facebook

วันอาทิตย์ที่ิ 15 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดเสียง เรื่อง สานพลังนักธุรกิจในการมีส่วนร่วม ต่อการยกร่าง รธน. ณ ห้องกรรมาธิการหมายเลข 213-216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา