สายลม I think of you… เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 25


จำนวนผู้ชม: 1582    วันที่โพสต์: 13 มีนาคม 2560 เวลา 10:43 น.
Facebook

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. 2500ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย แล้วพระราชทานให้นำออกบรรเลงครั้งแรกในงานของ สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร เมื่อวันที่ 9  มีนาคม พ.ศ.2500

                เพลงพระราชนิพนธ์ สายลม...  ถ่ายทอดเรื่องราวความรัก  ที่ขอให้มั่นคง อย่าเรรวนดั่งสายลมที่พัดผ่าน  แม้มีเนื้อหาที่แสดงถึงความหวาดประหวั่น  แต่เมื่อคลุกเคล้ากับลีลาของท่วงทำนองแล้ว  ก็กลับเป็นเพลงที่ไพเราะจนลืมเศร้า  ... ยิ่งในช่วงท้าย  โอ้ลมหนอลมพัดเลยไป  โลกเคยรู้ฉันใดแล้วคงสุขสมใจยิ่งเอย   หลายคนฟังแล้วทำให้เกิดความรู้สึก มีความหวัง  ดั่งเสมือนสายลมนั้นพัดเอาความเศร้าไป เหลือคงไว้แต่ความสุข

 

 

เรียบเรียงจาก  www.ku.ac.th และ  www.welovethaiking.com

ภาพ :  foreign.kachon.comท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา